Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи

Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи

полуменево-емісійного фотометра ПАЖ-1»

Мета роботи: ознайомитись із загальним виглядом, оптичною схемою, принципом роботи приладу ПАЖ – 1; навчитися визначати вміст речовин у досліджуваній пробі

Обладнання та матеріали: приладПАЖ – 1 (схеми загального вигляду, оптики і принципу роботи приладу ПАЖ - 1)

Вимоги щодо виконання практичної роботи: ознайомитися з теоретичним матеріалом теми за рекомендаційною літературою і даною інструкцією, виконати завдання та оформити звіт

Теоретичні основи

Аналізатор рідини полум'яно - фотометричний ПАЖ - 1 призначений для визначення мікровеличин натрію Na, калію K, кальцію Ca, і літію Liв розчинах методом спектрометрії полум'я, в яке вводиться досліджуваний розчин у вигляді аерозолю.

Робота приладу ґрунтується на об'єктивному Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи вимірюванні інтенсивності емісії різних елементів, солі яких вводяться в газоповітряне полум'я. Розчин солі досліджуваного елемента засмоктується, розпилюється і подається в пальник.

Аерозольно - газова суміш, що, утворює полум'я у вигляді конуса, забарвлюється в колір, що відповідає емісії даного елемента.

Збуджені в полум'ї атоми вимірювальних елементів випромінюють світло певної довжини хвилі.

Інтенсивність випромінювання є в той же час кількісною характеристикою процесу, що протікає в полум'ї.

Для виділення вимірювальної спектральної лінії в приладі застосовуються інтерференційні і абсорбційні світлофільтри, які підібрані так, щоб максимуми пропускання співпадали з довжиною хвилі аналізуючого елемента.

Фотоприймачі зв'язані з мікроамперметром, стрілочний Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи вказівник якого відхиляється пропорційно зміні інтенсивності випромінювання аналізуючого елемента.

Експериментальні результати, представлені у вигляді графіка залежності показників приладу від концентрації, дають стандартну калібрувальну криву, за якою легко може бути обчислена концентрація досліджуваного розчину.

Порядок роботи.

Перед роботою переконатися, що:

- прилад підключений до джерел повітря і газу та надійно заземлений;

- кран "газ" закритий;

- ручка "смещение шкалы" в положенні "Арр";

- ручки "чувствительность плавно", "постоянная времени" і "чувствительность грубо" - в положенні «0», "установка нуля" - в середньому положенні;

- в гідрозатворі є вода;

- тумблер "сеть" був у положенні вимкнено.

Штепсельну вилку приладу і компресора увімкнути в мережу 220 В.

Ручкою (18) (рис. 1) перекрити світловий канал (засунути до упору Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи). Увімкнути компресор.

Рис. 1. Загальний вигляд ПАЖ -1

1 - ручка „смещение шкалы”; 2 - ручка крана „Газ”; 3 - ручка „установка нуля”;

4 - тумблер „сеть”; 5 - ручка „чувствительность плавно”; 6 - ручка „чувствительность грубо"; 7 - ручка „постоянная времени”; 8 - вимірювальний прилад; 9 - ручка „клин оптический”; 10 - світлозахисний кожух; 11 - кришка; 12 – пальник; 13 – камера;

14 – дзеркало відображення; 15 - оглядове вікно; 16 - гайка для піднімання пальника;

17 - вузол збудження; 18 – ручка „шторка”

Тиск повітря, вказаний манометром компресора, повинен бути в межах 0,8 - 0,9 кг/см2. Поплавець витратоміра „воздух” повинен показувати витрату. Регулювання тисків повітря проводиться дроселем „Воздух”.Відкрити вентиль газового балона, через оглядове вікно (15) піднести до пальника запалений сірник чи запальничку, відкриваючи одночасно кран (2) „газ”. Подачу газу збільшувати доти, поки не спалахне полум'я, яке Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи потрібно відрегулювати за кольором і величиною внутрішніх конусів.

Прилад має найбільшу чутливість при величині внутрішніх конусів 5-8 мм і блакитно-зеленуватому кольорі їх.

При роботі на максимальній чутливості необхідно використовувати розпилювач з голкою діаметром 0,6 мм. Розпилювачі з голками діаметром 0,89 і 1,01 призначаються для работи з більш в’язкими середовищами і високими концентраціями досліджуваних елементів.

Установити на пальник захисне скло. Закрити його кришкою (11), що зменшує вихідний отвір продуктів згорання.

Установити світлозахисний кожух (10), прослідкувати, щоб він не доторкався захисного скла. Увімкнути тумблер (4) „сеть”. Перед початком роботи прилад повинен прогрітися 30 хвилин.

Перемкнути ручку (1) в положення «0». При настройці на максимальну чутливість ручку (6) установити в положення „10”, а Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи ручку (5) - до упора за годинниковою стрілкою. Ручкою (3) установити стрілку мікроамперметра (8) в положення „0”.

Ручкою (7) установити постійну часу, яка збільшується при обертанні ручки за годинниковою стрілкою.

Установити ручку диска світлофільтрів у положення досліджуваного елемента (наприклад, для натрію - в положення Nа), ручкою (18) відкрити світловий канал (витягти до себе до упора).

При цьому стрілка мікроамперметра може зміститися з нуля. Повільно обертаючи ручку (9) „клин оптический” повернути стрілку мікроамперметра на «0». Поставити під всмоктуючим капіляром чашечку з дистильованою водою.

Про роботу розпилювача можна судити за зміною рівня води в чашечці і появою сепарату на зливі.

Під час фотометрування дистильованої води положення „нуля” в порівнянні з „сухим” полум Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи'ям може зміщуватися. Якщо зміщення значне, його можна ліквідувати зміною подачі газу і зміною положення пальника (обертаючи гайку 16).

Методика побудови градуювальної кривої

Визначення концентрації того чи іншого елемента починається з побудови градуювальної кривої. Будується вона для кожного елемента за стандартними розчинами, що готуються згідно „Методики приготування стандартних розчинів для побудови калібрувальних кривих, що застосовуються в полуменевій фотометрії”.

Робочий діапазон вимірювань вибирається у відповідності до очікуваних концентрацій досліджуваної речовини в розчинах. Однак, якщо всередині інтервалу визначуваних концентрацій є розчини, що відрізняються за концентраціями більше ніж на порядок, такі розчини необхідно розбити на групи і для кожної встановлювати свій робочий діапазон вимірювань Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи.

При цьому дотримуються такого правила: найбільша концентрація стандартного розчину повинна бути не меншою, ніж визначувані концентрації в досліджуваних розчинах.

Для побудови градуювальної кривої необхідно діяти таким чином:

- підготувати прилад до роботи;

- ретельно промити поліетиленові чашечки під стандартні і досліджуваний розчини;

- налити стандартні і досліджувані розчини в поліетиленові чашечки, попередньо сполоснувши їх розчином, що наливають;

- накрити всі чашечки, щоб захистити розчини від попадання пилу;

- в наборі стандартних розчинів необхідно мати дві чашечки з очищеною водою. Одна з них використовується для промивання капіляра і системи при переході від розчину до розчину, а інша - в якості „нульового” зразкового розчину. При переході Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи від одного розчину до іншого завжди необхідно промивати систему призначеним для цього „нульовим” розчином;

- перевірити, чи налаштований прилад на досліджуваний елемент;

- установити ручку (5) (рис. 1) в середнє положення;

- піднести до всмоктуючого капіляра чашечку зі стандартним розчином, концентрація якого максимальна для робочого діапазону вимірювань;

- ручкою (6) домогтися такого положення, щоб стрілка микроамперметра давала відхилення в межах шкали приладу (тобто не зашкалювала ні за нуль, ні за 100 поділок);

- ручкою (5) установити стрілку мікроамперметра на поділку 100;

- забрати розчин, закрити шторку і установити стрілку мікроамперметра на нуль ручкою (3);

- відкрити шторку і, використовуючи „нульовий” розчин, установити стрілку мікроамперметра на нуль ручкою (9);

- знову поставити стандартний розчин з максимальною концентрацією Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи, якщо це необхідно, і за допомогою ручок (5) і (6) вивести стрілку мікроамперметра на поділку 100;

- повторити всі попередні операції, якщо при установці „нульового” розчину стрілка не стає на нуль.

Так, методом наступних наближень, виставляється робочий діапазон. Після того, як робочий діапазон встановлений, будується калібрувальна крива. Для цього послідовно вводять у полум'я всі стандартні розчини від „нульового” до розчину з вибраною максимальною концентрацією і записують показники приладу для кожного стандартного розчину. За цими даними будують калібрувальну криву в координатах «відлік – концентрація».

Необхідно пам'ятати, що зняття показників і подальша робота по визначенню концентрацій досліджуваного елемента в розчинах повинна проходити при незмінній Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи витраті газу і повітря та незмінному положенні всіх інших ручок приладу. Розчин фотометрується доти, доки стрілка мікроамперметра не зупиниться біля якогось значення (чи буде дещо коливатися біля якогось значення), це і буде відлікова величина.

При роботі з малими концентраціями може статися так, що такі коливання стрілки будуть значними. Щоб їх уникнути, можна скористатися ручкою (7) (постоянная времени).

Обертання цієї ручки за годинниковою стрілкою призводить до збільшення постійної часу приладу: при цьому пригнічуються коливання, але і час виходу стрілки мікроамперметра на показники також зростає.

Якщо ж концентрація досліджуваного розчину не відома, то розчин фотометрують при пригніченій чутливості, а потім поступово Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи збільшують чутливість так, щоб стрілка була в правій частині шкали.

Після цього підбирають стандартний розчин, який давав би приблизно таке ж відхилення показника. За цим стандартним розчином судять про діапазон, у якому повинна бути побудована градуювальна крива.

Наявність у приладі ручки (1) «смещение шкалы» дозволяє збільшити діапазон вимірювань у 4-5 разів, без переналаштовування приладу. Для цього, після закінчення калібрування приладу при положенні «0» ручки (1), не торкаючись інших ручок, перемикають ручку (1) в положення «100» і підставляючи стандартні розчини з концентраціями більш високими ніж ті, що використовувалися при калібруванні в положенні «0», продовжують калібрування приладу, переходячи до більших концентрацій, і, коли прилад починає зашкалювати – до великих зміщень Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи (відповідно положення „200”, а потім і „300”).

Градуювальна крива при постійних умовах роботи повинна періодично перевірятися (через 8-10 вимірювань). При зміні тиску повітря або газу змінюється величина і колір конусів полум'я, а також при зміні чутливості приладу необхідно будувати нову градуювальну криву.

Зміна тиску газу і повітря контролюється за ротаметрами (15).

Методика вимірювань

Вимірювання зводяться до порівняння показників приладу, отриманих на досліджуваних розчинах, з показниками, отриманих на стандартних розчинах заздалегідь відомою концентрацією визначуваного елемента. Тому особливо важливо, щоб умови, при яких проводяться визначення, були ідентичними з тими, при яких проводилась тарировка приладу. Велике значення буде мати точність приготування стандартних розчинів, врахування впливу супутніх Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи елементів, ідентичність фізичних і фізико-хімічних властивостей стандартних розчинів, в яких проводиться визначення. У зв'язку з тим, що прилад має високу чутливість, необхідно звернути особливу увагу на присутність досліджуваного елемента в пилові оточуючого повітря чи газах, що використовуються в приладі: наприклад, досить запалити цигарку при визначенні вмісту калію, і показники приладу різко зростуть (дим тютюну містить велику кількість калію).

Після побудови градуювальної кривої приступають до визначення концентрацій елемента в досліджуваних розчинах. Для цього знову фотометрують „нульовий” стандарт, потім беруть розчини з досліджуваним елементом і по черзі вводять їх у полум'я. За величиною відліку мікроамперметра і за градуювальною Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи кривою визначають концентрацію елемента.

Якщо в процесі вимірювань трапляються досліджувані розчини, концентрація яких більша вибраного діапазону, то користаючись ручкою „смещение шкалы” можна орієнтовно встановити їхню концентрацію, виставляючи ручку в одне з положень «200» чи «300».

Рис. 2. Оптична схема ПАЖ - 1

1 – дзеркало відображення; 2 - теплозахисне скло; 3 - оглядове скло; 4 – конденсор;

5 – гратка; 6 - колімаційна лінза; 7 – абсорбційні режекторні світлофільтри;

8 - світлоділильна пластинка; 9 - інтерференційні світлофільтри; 10 - захисне скло;

11 - фотоелемент; 12 - оптичний клин; 13 - захисне скло; 14 – фотоелемент

Завдання до практичної роботи:

1. Розглянути прилад ПАЖ - 1 (схему зовнішнього вигляду). Вивчити монтажну схему, призначення вузлів і ручки регуляторів аналізатора.

2. Вивчити принцип роботи та оптичну схему приладу.

3. Схематично зобразити зовнішній вигляд приладу ПАЖ - 1, його оптичну схему. Позначити основні Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи вузли і ручки регулювання приладу.

4. Знати і вміти пояснювати: явище емісії; призначення і принцип роботи полум'яного фотометра; призначення основних вузлів і ручок регулювання приладу; порядок роботи з приладом і визначення з побудовою калібрувального графіка.

Рекомендована література /2.8/


Рекомендована література


documentancoqkv.html
documentancoxvd.html
documentancpffl.html
documentancpmpt.html
documentancpuab.html
Документ Практичне заняття. Тема роботи: «Знайомство з будовою і принципом роботи